Välkommen på konsultation

För att kunna förbereda ditt besök/samtal med Friskhus så bra som möjligt, behöver vi veta lite om din situation idag.  Hälsoenkät LITEN tar ca 5 minuter att fylla i. Den fyller du i om du vill förebygga och förbättra din hälsa.
Har du "tuffare" belastningar, någon diagnos, medicinerar, hög stressnivå så vill jag att du fyller i MELLAN, som tar ca 20 minuter.
 

OBS! Du blir ombedd att ange mig som rådgivare och min mailadress på slutet.
Kopiera med den här, så klistrar du in den när frågan kommer.  susanne.kandre@telia.com
Har vi kommit överrens om att du ska lämna en "Kost och livsstilsdagbok" innan besöket, så finns den HÄR Slutligen behöver vi lite formalia också. Läs igenom denna, printa ut och ta med den till din träff med Friskhus ifylld.
 

Susanne Kandre
Certifierad PI Kostrådgivare